Hướng dẫn này sẽ giúp bạn kết hợp các sản phẩm giữa các đơn hàng. Điều này chỉ khả dụng nếu chức năng được bật. 

Để kích hoạt chức năng này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Qarma.

Nếu bạn muốn tách một yêu cầu kiểm hàng kết hợp, vui lòng xem hướng dẫn của chúng tôi:

 

Điều hướng trong kiểm hàng kết hợp trong ứng dụng.

Tách yêu cầu kiểm hàng kết hợp trong ứng dụng

 

 -----------------------------------------------------------------------

Nhấn nút dấu cộng màu xanh lá cây ở góc dưới bên phải để kích hoạt chức năng "Kết hợp".

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated Graphical user interface, application

Description automatically generated


Sau đó, giao diện sau sẽ xuất hiện và bạn chọn loại kiểm tra bạn muốn kết hợp và bấm “tiếp theo”.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Chọn các yêu cầu kiểm hàng mà bạn muốn kết hợp và nhấn 'Kết hợp'. Sau đó nhấn “Combine”

Lưu ý: Nếu hộp đánh dấu có màu xám, không thể kết hợp việc kiểm tra.

 

 

 

Table

Description automatically generated

Nhấn tải xuống và bắt đầu để bắt đầu kiểm hàng kết hợp

 

Table

Description automatically generated Table

Description automatically generated

 

 

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu kiểm hàng.

 

Để tìm hiểu cách điều hướng kiểm hàng kết hợp, vui lòng đi tới hướng dẫn.