Hướng dẫn này sẽ giúp bạn chia sẻ một bức ảnh duy nhất thông qua WeChat, Zalo, email hoặc Skype, vvv - hoặc tải ảnh xuống thư viện ảnh của bạn trực tiếp từ ứng dụng. Nếu bạn muốn chia sẻ tất cả các hình ảnh được chụp trong quá trình kiểm tra, vui lòng truy cập hướng dẫn này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Khi bạn tìm thấy ảnh tại một điểm kiểm tra mà bạn muốn chia sẻ, bạn cần nhấn vào ba dấu chấm để truy cập chức năng chia sẻ.

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

 

Khi bạn chạm vào ba dấu chấm, bạn sẽ truy cập được tất cả các chức năng có sẵn cho ảnh đó. 

Chọn 'CHIA SẺ'

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Chọn cách bạn muốn chia sẻ nó:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Bạn có thể chia sẻ hình ảnh thông qua tất cả các ứng dụng của mình.