Hướng dẫn này sẽ giúp bạn chia sẻ báo cáo dưới dạng PDF thông qua WeChat, Zalo, email hoặc Skype, vvv - hoặc tải báo cáo xuống thiết bị của bạn trực tiếp từ ứng dụng. 

Điều này sẽ chỉ khả dụng nếu chức năng này được bật. Để kích hoạt chức năng này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Qarma.

----------------------------------------------------------

 

Khi bạn đã kiểm hàng xong, hãy chuyển đến tab tóm tắt và gửi để hoàn thành báo cáo.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

Hoàn thành báo cáo và điền vào bản tóm tắt kiểm tra, và đặt trạng thái cuối cùng.

Nhấn 'Kết thúc kiểm tra' sau khi bạn đã đặt trạng thái.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

Cuộn xuống cuối trang và nhấn “Chia sẻ báo cáo”.

 

 

Giờ đây, bạn có thể chia sẻ báo cáo với nhà cung cấp hoặc trong nội bộ công ty trực tiếp từ ứng dụng.