Hướng dẫn sau đây sẽ trình bày cách đăng nhập vào trang web Qarma. Để biết tổng quan về trang web, hãy truy cập hướng dẫn sau 


Truy cập vào trang www.qarmainspect.com và sử dụng thanh trên cùng để đăng nhập

 

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 Nhập thông tin cá nhân của bạn và đăng nhập vào trang web

 

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Trong trường hợp quên mật khẩu, hãy chuyển đến Quên mật khẩu

 

Bây giờ bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các tính năng trên Qarma và có thể bắt đầu tạo kiểm tra.

 

Graphical user interface

Description automatically generated


Sau khi đăng nhập thành công, bạn nên chuyển hướng ngôn ngữ sang tiếng Việt để dễ sử dụng.


 

 Sử dụng thanh trên cùng để điều hướng. Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào, hãy sử dụng hướng dẫn sử dụng của chúng tôi hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các tính năng trên trang web www.qarmainspect.com tại đây