Hướng dẫn này sẽ giải thích ngắn gọn cách sử dụng Microsoft Office trên thiết bị Android của bạn ở Trung Quốc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truy cập Cửa hàng ứng dụng Tencent MyApp, Cửa hàng ứng dụng Oppo, Cửa hàng ứng dụng Huawei,

hoặc nơi bạn thường tải xuống ứng dụng cho thiết bị Android của mình.

 

Nhập 'Microsoft Office' và tải Microsoft Excel, hoặc Microsoft Word xuống thiết bị của bạn miễn phí.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Sau khi tải xuống, bây giờ bạn sẽ có thể mở các tệp Excel hay Word trên điện thoại của mình.