Hướng dẫn này sẽ giải thích ngắn gọn cách sử dụng Microsoft Office trên thiết bị Android của bạn ở bên ngoài Trung Quốc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Truy cập Google Play trên thiết bị Android của bạn.

 

Nhập 'Microsoft Office' và tải Microsoft Excel hoặc Microsoft Excel xuống thiết bị của bạn miễn phí.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Sau khi tải xuống, bây giờ bạn sẽ có thể mở các tệp Excel, Word trên điện thoại của mình.