Hướng dẫn này sẽ giới thiệu qua các tính năng khác nhau mà bạn tìm thấy trên máy tính để bàn Qarma và những giải thích ngắn gọn cách sử dụng chúng. Để được hướng dẫn về cách đăng nhập vào Qarma.com, vui lòng sử dụng hướng dẫn sau


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thanh trên cùng trong màn hình Qarma là công cụ điều hướng tổng thể

Xin lưu ý rằng trang tổng quan này không phải là một phần của thiết lập tiêu chuẩn và có một số chức năng có thể không xuất hiện trên màn hình của bạn do những hạn chế về quyền truy cập của từng cá nhân

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

KIỂM HÀNG

Bằng cách nhấn vào mục kiểm hàng, danh sách thả xuống sẽ cho phép bạn chọn giữa DANH SÁCH ĐƠN HÀNG hoặc XEM THEO TUẦN, cũng như ĐẶT LỊCH HẸN

 

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

The Week overview presents inspections one week at a time. Click on the tab, and you will go to the below overview.

 

Tổng quan về XEM THEO TUẦN trình bày tất cả thông tin kiểm hàng trong một tuần. Nhấp vào mục XEM THEO TUẦN bạn sẽ đến phần tổng quan bên dưới.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Mã màu cho biết liệu việc kiểm tra đã được lên kế hoạch, đã tải xuống, đang trong tiến trình, đã thành báo cáo và đang chờ xử lý, hay đã được chấp nhận hay từ chối.

 

 

Hơn nữa, hộp bên trái cung cấp một cái nhìn tổng quan về người kiểm hàng khác nhau.

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

Nhấp vào Danh sách đơn hàng sẽ đưa bạn đến trang được trình bày bên dưới

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

 

 

Mục bên trái sẽ cho phép xem lần lượt các yêu cầu kiểm hàng trong kế hoạch, các yêu cầu kiểm hàng đang được tiến hành hoặc Báo cáo.

Ngoài ra, có thể lọc theo các thông số kỹ thuật khác, tùy thuộc vào thông tin bạn muốn xem, hoặc có thể giới hạn hoặc không giới hạn thời gian.

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Bằng cách nhấn 'Chọn thông tin đơn hàng', có thể lọc dựa trên các danh mục thông tin cụ thể (tùy theo dữ liệu của công ty bạn đã cung cấp mà có hoặc không có thông tin này)

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

Chỉnh sửa 

In the LIST-overview, click on a specific order, and press the 'Edit' button

 

Trong DANH SÁCH ĐƠN HÀNG, hãy nhấp vào một đơn hàng cụ thể và nhấn nút 'Chỉnh sửa'

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

 

Bây giờ trang web sẽ cho phép bạn chỉnh sửa và chỉ định việc kiểm hàng.

Cuộn xuống trang và chọn người kiểm hàng, ngày kiểm hàng và thêm bước Người giám sát, Người phê duyệt (nếu cần) cho đúng yêu cầu kiểm hàng cần kiểm

 

Nhớ bấm “Lưu”

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Nếu nhiều người kiểm cho các sản phẩm khác nhau trong cùng 1 đơn hàng, bạn bấm vào “Hãy để tôi chỉnh sửa riêng” để chỉ định cho từng người kiểm khác nhau và sản phẩm khác nhau hay các loại kiểm hàng khác nhau.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Ngoài ra bạn có thể chia cả đơn hàng cho cùng 1 người kiểm ở cùng 1 loại kiểm tra nhanh hơn bằng cách bấm vào dấu “-“ ở trang bên ngoài ngày ở dưới mục Người kiểm hàng.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence

 

Graphical user interface, text, application, email, Teams

Description automatically generated

BIỂU MẪU

Quay lại thanh trên cùng và nhấp vào mục “Biễu mẫu” sẽ chuyển bạn đến tổng quan của tất cả "Biểu mẫu kiểm hàng”.

Nhấn vào 'Tạo biểu mẫu kiểm hàng” nếu bạn muốn thêm một “Biểu mẫu kiểm hàng” mới.

Để được hướng dẫn thêm về cách tạo “Biểu mẫu kiểm hàng” với các thông số kỹ thuật, hãy chuyển đến hướng dẫn “Tạo biểu mẫu kiểm hàng” mới

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Nếu bạn muốn chỉnh sửa Biểu mẫu kiểm hàng hiện có, chỉ cần nhấp vào Biểu mẫu kiểm hàng đó và chỉnh sửa theo ý muốn.

Nhớ nhấn 'Hoàn tất' khi hoàn thành chỉnh sửa. Để được hướng dẫn thêm, hãy xem Chỉnh sửa Biểu mẫu kiểm hàng hiện có

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

 

Khi nhấn vào tên của chính bạn

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

 

Menu thả xuống sẽ dẫn bạn đến trang của riêng bạn, hiển thị hồ sơ cá nhân, thông tin người dùng, thông tin nhóm hoặc thông tin nhà máy cũng như vai trò của người dùng.

 

Để biết tổng quan về ý nghĩa của những người dùng khác nhau trong Qarma, vui lòng chuyển đến Vai trò của người dùng trong Qarma.

 

XUẤT DỮ LIỆU

Bằng cách nhấn vào mục Xuất dữ liệu khi nhấn vào tên của bạn, bạn có thể tải dữ liệu kiểm tra trực tiếp xuống thiết bị của mình. 

Tệp sẽ được tải xuống trong Excel or CSV và hệ thống sẽ gửi email đến bạn thông báo khi tải xuống hoàn tất.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Bạn có thể chọn khoảng thời gian, cũng như kiểm hàng ở nhiều trạng thái khác nhau và có bao gồm luôn thông tin bổ sung.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated