Xóa yêu cầu kiểm hàng có thể phức tạp. Tất cả phụ thuộc vào việc bạn chỉ muốn xóa một dòng hay toàn bộ đơn hàng - và nếu đó là yêu cầu kiểm hàng kết hợp trên các đơn hàng khác nhau. Hướng dẫn này sẽ giải thích cách tiến hành ra sao.

 

Nếu đó là yêu cầu kiểm hàng kết hợp, vui lòng sử dụng hướng dẫn này để tách kiểm tra. Bạn sẽ cần phải làm điều này trước khi có thể xóa yêu cầu kiểm hàng.

 

Xin lưu ý rằng chỉ có thể xóa và tách yêu cầu kiểm hàng trong trạng thái Kế hoạch hoặc đã hoàn thành


------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chỉ xóa 1 dòng

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng nhập vào tài khoản Qarma trên máy tính của bạn

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Tìm đơn hàng và nhấn 'Chỉnh sửa' ở dưới cùng. Một trang tương tự như trang được trình bày bên dưới sẽ xuất hiện:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Tìm dòng cụ thể mà bạn muốn xóa và nhấn vào dấu ba chấm như minh họa và chọn xóa ở trên.

 

Dòng hiện đã bị xóa

---------------------------------------------------------------------- 

Xóa toàn bộ đơn hàng

----------------------------------------------------------------------

Tìm đơn hàng và nhấn 'Chỉnh sửa' ở dưới cùng

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Điều này sẽ dẫn bạn đến trang tiếp theo được trình bày bên dưới.

 

Đi đến cuối trang này.

Nhấp vào "Xóa đơn hàng"

Graphical user interface, table

Description automatically generated

Sau đó nhấn vào “ Xóa đơn hàng” để xác nhận

 

Shape

Description automatically generated with medium confidence

 

Đơn hàng hiện đã bị xóa