Khi xem báo cáo trên điện thoại di động, báo cáo sẽ tự động điều chỉnh sang màn hình nhỏ hơn:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

 

Kết luận được hiển thị ở trên cùng và các nhận xét có thể được nhìn thấy khi bấm hiển thị thêm bên dưới.

Để thay đổi trạng thái hay lên lịch kiểm hàng lại cũng như viết nhận xét, hãy nhấn vào phần “đặt trạng thái” sau khi bấm hiển thị thêm:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated