Menu đặt lịch hẹn có thể được mở nếu công ty của bạn cần ai đó (người bán hàng, nhà cung cấp hoặc những người khác) đặt lịch kiểm hàng trước khi phân công.

 

Có hai cách để đặt ngày kiểm hàng

Cách 1 :

Bước 1. Từ trang chính, nhấp vào “Kiểm hàng” và chọn “Đặt lịch hẹn”, sau đó bạn sẽ đến trang đặt lịch kiểm hàng.

 

Graphical user interface, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Bước 2. Nhấp vào số ở phía bên phải của dòng đơn hàng. (Bạn có thể sử dụng "Bộ lọc" để tìm thứ tự đặc điểm kỹ thuật.) Sau đó, bạn sẽ thấy nơi để điền vào "Ngày đặt lịch kiểm hàng".

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Bước 3. Nhấp vào chỗ trống, sau đó bạn sẽ có thể chọn ngày.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 Hoặc bạn có thể bấm vào "Chọn ngày đặt lịch kiểm hàng" để đặt ngày cho tất cả các mặt hàng.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Bước 4. Bạn cũng có thể thêm ghi chú cho người kiểm hàng sau khi ngày được xác nhận.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Cách 2 :

Bước 1. Tại menu “ Kiểm hàng” nhấp vào nút "Danh sách đơn hàng", hệ thống sẽ đưa bạn đến danh sách đơn hàng.

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Bước 2. Tìm đơn hàng bạn muốn đặt lịch kiểm hàng. Nhấp vào số bên phải để mở xem đơn hàng chi tiết. Sau đó bấm vào "Đặt lịch hẹn kiểm hàng".

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Nếu bạn có số đơn hàng hoặc mặt hàng cụ thể, thì bạn có thể tìm kiếm đơn đặt hàng này ở thanh tìm kiếm. Bạn cũng có thể sử dụng "Bộ lọc" để tìm đơn hàng bạn muốn

Graphical user interface

Description automatically generated

Step 3.   Bước 3. Bạn có thể chọn ngày đạt hẹn kiểm hàng và thêm ghi chú từ trang đặt lịch hẹn này.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

How to check if you booked successfully?

You can click "Week" to go to week view, and you actually booked successfully if the inspection already show there.

 

Làm thế nào để kiểm tra xem bạn đã đặt lịch hẹn kiểm hàng công hay chưa?

Bạn có thể nhấp vào menu “Kiểm tra”, "Xem theo tuần" để chuyển đến chế độ xem theo tuần và bạn có thể tìm thấy lại thông tin đã đặt lịch kiểm thành công ở đó.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Nhấp vào bất kỳ vị trí nào của đơn hàng này, bạn có thể biết thêm thông tin chi tiết trong đó bao gồm cả ghi chú cho đặt lịch kiểm hàng.

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated