Hướng dẫn này sẽ giúp bạn kết hợp các yêu cầu kiểm hàng chưa được chỉ định giữa các đơn hàng. Điều này chỉ khả dụng nếu chức năng này được kích hoạt.

Để kích hoạt chức năng này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Qarma.

Nếu bạn muốn tách yêu cầu kiểm hàng kết hợp, vui lòng xem hướng dẫn của chúng tôi:

 

Điều hướng yêu cầu kiểm hàng kết hợp trên ứng dụng.

Tách yêu cầu kiểm hàng kết hợp trên ứng dụng.


---------------------------------------------------------------------------

 

Nhấn nút + màu xanh lá cây ở góc dưới bên phải và chọn “Bắt đầu kiểm hàng” để tìm kiếm các yêu cầu kiểm hàng mà bạn muốn kết hợp.

 

 

 

Nhập thông tin về yêu cầu kiểm hàng mà bạn muốn kết hợp để tìm và nhấn nút + màu xanh lá cây và chọn ”kết hợp các kiểm tra”

 

 

 

Chọn loại kiểm hàng để kết hợp và chọn yêu cầu kiểm hàng bạn muốn kết hợp và nhấn 'Kết hợp'. 

 

Lưu ý: Khi bạn tìm kiếm theo mã sản phẩm, thì bạn chọn những PO cần kết hợp cho mã sản phẩm đó rồi kết hợp.

Khi bạn tìm kiếm theo mã đơn hàng và muốn kết hợp nhiều đơn hàng thì sau khi chọn PO thứ 1, bạn chọn những sản phẩm cần kết hợp trong PO đó, sau đó tìm kiếm PO tiếp theo và chọn sản phẩm cho đến khi đủ tất cả các PO thì bạn hãy bấm kết hợp.

Quan trọng nữa là bạn chỉ có thể kết hợp nếu chưa tải bất kỳ yêu cầu kiểm hàng nào xuống. Nếu đã tải xuống bạn cần mở khóa và bắt đầu quy trình kết hợp từ đầu.

 

Tải xuống và bắt đầu kiểm tra kết hợp

 

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu thực hiện việc kiểm hàng.

 

Để tìm hiểu cách điều hướng kiểm tra kết hợp, vui lòng xem hướng dẫn.