Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm kiếm đơn hàng và yêu cầu kiểm hàng bằng cách quét mã vạch. Điều này sẽ chỉ được áp dụng nếu mã vạch có trong hệ thống. Nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ đơn hàng nào bằng cách quét mã vạch, vui lòng đi tới hướng dẫn của chúng tôi:

Tìm kiếm yêu cầu kiểm hàng

------------------------------------------------------- 


Ở tab kế hoạch, bạn nhấn nút dấu cộng màu xanh lá cây ở góc dưới bên phải để bắt đầu tìm kiếm yêu cầu kiểm hàng

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Nhấn vào” Quét mã vạch để tìm kiểm tra”


Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Quét mã vạch và tải yêu cầu kiểm hàng

 

Nhấn vào đơn hàng bạn muốn kiểm tra nếu có nhiều đơn hàng với cùng một mặt hàng

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu kiểm hàng!