Hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho bạn cách thực hiện tìm kiếm các đơn hàng trực tiếp trong ứng dụng. Bạn có thể tìm kiếm tất cả dữ liệu trong hệ thống, bao gồm tên sản phẩm và mã sản phẩm, mã đơn hàng - hoặc một giá trị cụ thể nào đó. Nếu bạn muốn tìm kiếm đơn hàng theo mã vạch, vui lòng truy cập hướng dẫn của chúng tôi: Tìm kiếm yêu cầu kiểm hàng bằng mã vạch 

-----------------------------------------------------------

 

Ở tab kế hoạch, bạn nhấn nút dấu cộng màu xanh lá cây ở góc dưới bên phải để bắt đầu tìm kiếm yêu cầu kiểm hàng

 

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Nhấn vào “Bắt đầu kiểm hàng”

 

 

Tìm kiếm đơn hàng bạn muốn kiểm tra - Bạn có thể tìm kiếm dựa trên tất cả dữ liệu có sẵn trong hệ thống

 

 

 

Nhấn vào đơn hàng bạn muốn kiểm tra trong trường hợp có nhiều đơn hàng khớp với tìm kiếm của bạn và nhấn “Tải xuống” để tải xuống

 

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu kiểm hàng!

 

Lọc kết quả

 

Để giới hạn dữ liệu tìm kiếm, bạn có thể chọn chức năng “Bộ lọc” để lọc dữ liệu theo “Loại kiểm hàng”, “Trạng thái”. Sau đó nhấn “Xem kết quả

 

 Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Ứng dụng sẽ ghi nhớ lựa chọn của bạn cho lần tìm kiếm tiếp theo.

 

 

Khi bạn tìm thấy các kiểm tra đang “Trong tiến trình” hoặc đã ở trạng thái “Báo cáo”, bạn có các tùy chọn sau khi nhấn vào kiểm tra:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated Graphical user interface, application

Description automatically generated

Các tùy chọn là:

  • TẢI XUỐNG. Thao tác này sẽ tải yêu cầu kiểm hàng điện thoại, điều này thường không cần thiết trừ khi bạn muốn xem quá trình kiểm tra trông như thế nào khi hoàn thành từ điện thoại.
  • LÊN LỊCH KIỂM HÀNG LẠI. Xem thêm.
  • TẠO BẢN SAO. Xem thêm.
  • HIỂN THỊ BÁO CÁO. Thao tác này sẽ mở báo cáo trên trang web Qarma và bạn có thể xem các báo cáo lỗi, xem và đưa ra nhận xét, v.v. Xem thêm về báo cáo trên phiên bản di động.