Trong tình huống điện thoại của một thanh tra viên bị hư hoăc hết pin và không thể kết thúc yêu cầu kiểm hàng- nên cần chỉ định lại yêu cầu kiểm hàng này cho nhân viên khác - hoặc chỉ định lại cho cùng một người kiểm hàng đó (nếu người đó có nhiều hơn một điện thoại).

 

Hướng dẫn sau đây sẽ chỉ ra cách chỉ định lại một yêu cầu kiểm hàng.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn cần tìm kiếm mã số đơn hàng chứa yêu cầu kiểm hàng mà mình cần chỉ định lại. Sau đó bạn bấm vào “Chỉnh sửa”

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Tại đây, bạn sẽ thấy yêu cầu kiểm hàng có nhãn “Trong tiến trình”. Nhấp chuột trái 1 cái vào nó và chọn chỉ định lại để chuyển cho người khác người kiểm hàng khác tiếp tục công việc và hoàn thành báo cáo.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Nếu yêu cầu kiểm hàng được chỉ định lại cho cùng nhân viên đó, điều quan trọng là phải chọn người khác trước. Sau đó, vui lòng đợi một vài giây và sau đó chỉ định lại nó cho người kiểm hàng khác.


Bây giờ yêu cầu kiểm hàng đã sẵn sàng để được kiểm tiếp tục trên ứng dụng Qarma.