Hướng dẫn này trình bày ngắn gọn cách thay đổi mức phương thức lấy mẫu AQL trong ứng dụng. Xin lưu ý rằng tùy chọn này không có sẵn cho tất cả người dùng. Vui lòng liên hệ support@qarmainspect.com để biết thêm thông tin.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Trong màn hình tóm tắt, hãy nhấn vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải.

Graphical user interface, application

Description automatically generated 

 

Chọn Thay đổi AQL.

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

Dưới đây, bạn có thể thấy số lượng lấy mẫu AQL hiện tại và các giới hạn về mức độ lỗi

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Trên menu thả xuống màu xanh lá cây, bạn có thể thay đổi sang phương pháp lấy mẫu khác.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Trước khi áp dụng phương pháp lấy mẫu mới, bạn có thể xem trước số lượng mẫu mới và các giới hạn về mức độ lỗi 

Bộ phận hỗ trợ Qarma có thể giúp cài đặt AQL nào nên có trong danh sách để chọn.

 

Nhấn vào Áp dụng để thực hiện các thay đổi.

 

Trong báo cáo, sẽ thấy rõ rằng AQL đã được thay đổi, như hình dưới đây.

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated