Ứng dụng Qarma có thể được sử dụng để quét mã vạch và đồng thời, kiểm tra xem mã vạch có khớp với những gì được xác định trong dữ liệu đơn đặt hàng hay không. Trên ứng dụng Qarma, nó sẽ đánh dấu đỏ lên giống như thế này nếu mã vạch không khớp:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Kiểm tra mã vạch có thể được xác định trong trình chỉnh sửa biểu mẫu kiểm hàng bằng cách chọn nó trong menu thả xuống:

 

 

Sau đó, bạn có thể thêm tên cho mã vạch. Ví dụ: bạn có thể thêm Outer box và nếu quá trình quét mã vạch nên được kiểm tra dựa trên dữ liệu đơn đặt hàng và nếu định dạng mã vạch cũng nên được kiểm tra thì bạn đánh dấu vào mã vạch dự kiến và chọn thông tin mã vạch và chọn định dạng.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Qarma hỗ trợ các định dạng sau:

  • EAN_8
  • EAN_13
  • CODE_128
  • CODE_39
  • ITF

Ứng dụng Qarma cũng có thể đọc các định dạng bổ sung (như mã QR) nhưng không thể xác định được định dạng.

 

Dữ liệu mong đợi

Có ba cách để so sánh quá trình quét mã vạch với dữ liệu đơn đặt hàng:

1. Nếu bạn có biểu mẫu kiểm hàng cho sản phẩm cụ thể, hãy nhập hoặc dán mã vạch vào trường văn bản

2. Nếu bạn có sẵn mã vạch từ tích hợp dữ liệu đơn hàng của mình, như trong ví dụ ở trên, hãy chọn trường có chứa mã vạch và trường này sẽ được sử dụng để đối chiếu.

3. Nếu dữ liệu đơn hàng của bạn bao gồm một số mã vạch cho mỗi sản phẩm, như mã vạch cho các biến thể, chủng loại, v.v., bạn có thể chọn mục này bằng cách nhấp vào Sử dụng dữ liệu đơn hàng ở trên cùng. Nếu bạn không chắc chắn về cách dữ liệu của công ty bạn trông như thế nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ Qarma.