Nếu bạn muốn người kiểm hàng nhập các số đo trực tiếp vào ứng dụng Qarma, bạn có thể xác định điểm kiểm tra là điểm kiểm tra có sự đo lường. Bạn có thể xem ví dụ về giao diện này trong ứng dụng:


 
A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

 

Tạo các điểm kiểm tra với sự đo lường

Điểm kiểm tra đo lường có thể được xác định trong trình chỉnh sửa biểu mẫu kiểm hàng bằng cách chọn nó trong menu thả xuống:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Bạn có thể xác định một kích thước cố định để kiểm tra bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa Bảng Đo lường. Nếu các số đo của bạn được xác định là một tập hợp các phép đo (ví dụ: thẻ đo) thông qua dữ liệu đơn hàng của bạn với Qarma, bạn có thể chọn Sử dụng dữ liệu đơn đặt hàng.

 

 

Bảng đo lường

Bảng đo lường có thể được định nghĩa như sau:

Graphical user interface

Description automatically generated

 

 

 

Các phép đo được thêm vào ở phía bên trái và dung sai có thể được thêm vào dưới dạng đơn vị tuyệt đối hoặc theo tỷ lệ phần trăm. Nếu bạn có một số biến thể, bạn có thể thêm chúng bằng cách nhấp vào nút + ở phía bên phải.

 

Ở trên cùng, bạn có thể xác định số lượng mẫu cho mỗi biến thể cần được kiểm tra, đơn vị đo lường và nếu các thông số kỹ thuật cụ thể có thể được chọn từ dữ liệu đơn hàng.

 

Điền các số đo trong ứng dụng Qarma

Khi điền vào các số đo trong ứng dụng Qarma, có một số tùy chọn bổ sung có thể được tìm thấy bằng cách nhấn vào đây:

 

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

 

Điều này sẽ đưa ra các tùy chọn sau:

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

Các tùy chọn được giải thích bên dưới:

  • THÊM THÔNG TIN MẪU: Nếu bạn muốn ghi lại các phép đo cho nhiều mẫu hơn, hãy sử dụng tùy chọn này.
  • THÊM THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Được sử dụng nếu bạn muốn ghi thêm một khía cạnh khác của sản phẩm. Ví dụ: nếu bạn đo một chiếc bình và các tùy chọn duy nhất được xác định trước là chiều cao và chiều rộng, bạn có thể thêm đường kính làm kích thước thứ ba.
  • CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ LỆCH: Thay vì nhập các phép đo đầy đủ, bạn có thể chuyển sang chế độ độ lệch để chèn sự khác biệt giữa thông số kỹ thuật đã cho và phép đo thực tế. Chế độ lệch sẽ giống như bên dưới. Sử dụng các nút để ghi lại các phép đo một cách nhanh chóng.
  • CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ CHỈNH SỬA: Sẽ cho phép chỉnh sửa các thông tin đo lường, thông số kỹ thuật hay mẫu.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated