Qarma hỗ trợ các phiên bản ngôn ngữ địa phương trong biểu mẫu kiểm hàng để người dùng có trình độ tiếng Anh thấp có thể thực hiện kiểm tra trong ứng dụng Qarma.

Cả giao diện người dùng chung trong ứng dụng, danh sách lỗi và biểu mẫu kiểm hàng đều có thể được truy cập trong danh sách các ngôn ngữ khác nhau, bao gồm:

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Trung Quốc
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Miến Điện (Myanmar)
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
 • Tiếng Đan Mạch
 • Tiếng Bengali (Bangladesh)
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Ukraina
 • Tiếng Bahasa (Indonesia)
 • Tiếng Ba Lan
 • Tiếng Hindi (Ấn độ)
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 •  Tiếng Rumani

Bản dịch của biểu mẫu kiểm hàng hoạt động như sau: Ví dụ: nếu người dùng mở ứng dụng Qarma trên điện thoại Trung Quốc, ứng dụng sẽ tìm kiếm phiên bản tiếng Trung của biểu mẫu kiểm hàng để hiển thị. Nếu không có phiên bản nào như vậy tồn tại, nó sẽ sử dụng phiên bản mặc định. Phiên bản mặc định là văn bản gốc được sử dụng để tạo danh sách kiểm tra.

 

Để dịch sang một ngôn ngữ khác, hãy nhấp vào “Translate Checklist” (Dịch biểu mẫu kiểm hàng) và chọn ngôn ngữ mong muốn để dịch sang từ menu thả xuống:

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Tiếp theo, các trường nhập thông tin tại điểm kiểm tra, các lựa chọn, v.v. sẽ hiển thị văn bản trống và văn bản gốc sẽ được hiển thị ẩn phía sau:

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Sau đó, bạn có thể điền văn bản đã dịch vào và luôn có thể xem văn bản gốc bằng cách giữ con trỏ chuột trên trường văn bản.

 

Sau khi hoàn tất, nhấp vào “Stop Translating“(Ngưng dịch) ở góc trên cùng bên phải:

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Xin lưu ý rằng khi hiển thị báo cáo, chỉ hỗ trợ qua bốn thứ tiếng là tiếng Anh, Đức, Việt và Trung.