Nếu bạn muốn người kiểm hàng viết phản hồi bằng văn bản cho một điểm kiểm tra, điều này có thể được thực hiện bằng cách xác định một trong các loại điểm kiểm tra sau:

 

  1. Văn bản (để hiển thị các trường văn bản đơn giản, như địa chỉ)
  2. Bảng văn bản (để hiển thị tổng quan dạng bảng về dữ liệu với tiêu đề cột và hàng)

 

Mỗi loại sẽ được giải thích bên dưới:

 


 Văn bản

 

Các điểm kiểm tra văn bản có thể được sử dụng để xác định một danh sách đơn giản của văn bản:

 

 

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Sử dụng các nút + và - để thêm và xóa các mục khỏi danh sách.

 

Khi hiển thị trong ứng dụng, nó sẽ giống như sau:

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Xin lưu ý rằng người kiểm hàng có thể thêm nhiều dữ liệu hơn bằng cách nhấn “Thêm văn bản nhập”.

 

Bảng văn bản

Để xác định phương thức nhập văn bản dạng bảng, hãy sử dụng kiểu điểm kiểm tra Bảng văn bản.

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Để xác định cấu trúc, hãy nhấp vào “Chỉnh sửa Bảng Văn bản”. Thao tác này sẽ mở hộp thoại được hiển thị bên dưới:

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

 

Trong ví dụ này, mục đích là nắm bắt nhóm 3 khách hàng hàng đầu cho một nhà máy, mỗi khách hàng có thông tin về tên, quốc gia và % doanh số.

 

Khi được hiển thị trong ứng dụng, người kiểm hàng có thể điền thông tin theo từng cột:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Có thể thêm hàng mới và cột mới bằng cách nhấn vào Hàng mới và dấu + ở góc trên bên phải.