Khi kiểm tra chất lượng sản phẩm, sẽ rất hữu ích nếu bạn biết về bất kỳ vấn đề nào đã được phát hiện trước đây với sản phẩm này. Cho dù đó là cùng một lô sản xuất hoặc từ một lô hàng trước, thông tin này giúp hiểu rõ hơn những gì cần phải kiểm tra. 

 

Khi bạn mở “THÔNG TIN ĐƠN HÀNG” trong yêu cầu kiểm hàng, bạn có thể nhấn vào nút “MỞ LỊCH SỬ KIỂM HÀNG”: 

 

 

 

 

Thao tác này sẽ hiển thị danh sách các lần kiểm hàng trước đã được thực hiện cho cùng một sản phẩm.

 

Đầu tiên, bạn sẽ thấy các lần kiểm hàng trước trong cùng một đơn hàng đó (ví dụ: kiểm tra trên truyền (Inline) trước đó).

Tiếp theo sẽ là những lần kiểm hàng từ những đơn hàng trước, cho cùng 1 sản phẩm lặp lại.


 

Để kiểm tra các vấn đề được phát hiện của báo cáo trước, hãy nhấn vào nút “HIỂN THỊ BÁO CÁO” và báo cáo sẽ mở ra để bạn xem lại.

 

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự và ngày tháng, và các lần kiểm hàng gần đây nhất được hiển thị ở trên cùng.