Cách vào chế độ giám định :

 

  1. Nhấp vào ba đường ngang ở trên cùng bên trái của Ứng dụng 

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

  1. Chọn 'Đánh giá' trong menu bật lên
     

Graphical user interface, application

Description automatically generated 

 

Cách bắt đầu thực hiện giám định trong Ứng dụng:


 

Yêu cầu đánh giá được chỉ định cho bạn sẽ được liệt kê trong mục "Kế hoạch". Đọc thêm về cách tạo yêu cầu giám định để biết cách tạo và chỉ định người làm giám định

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Nhấn để tải yêu cầu giám định:

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Khi logo đám mây chuyển sang màu xanh lục, có nghĩa là quá trình tải xuống đã hoàn tất, hãy nhấp vào để bắt đầu đánh giá nhà máy.

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

* Để sử dụng chế độ giám định nhà máy, người dùng cần có các quyền cụ thể. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Qarma để biết thêm thông tin.