Giám định

Cách tạo yêu cầu giám định
Nếu chức năng giám định nhà máy được bật, bạn có thể nhấp vào nút “Giám định” ở đầu trang và chọn “Giám định” để vào giao diện danh sách các yêu cầu giám đị...
Thu, 17 Tháng 11, 2022 tại 7:04 SA
Cách thực hiện giám định (trong ứng dụng)
Cách vào chế độ giám định :   Nhấp vào ba đường ngang ở trên cùng bên trái của Ứng dụng    Chọn 'Đánh giá' trong menu bật lên       Các...
Thu, 17 Tháng 11, 2022 tại 7:04 SA
Lập kế hoạch hành động khắc phục (CAP)
Khi nhà máy được giám định, thường cần phải xây dựng một kế hoạch khắc phục để khắc phục những vấn đề đã được xác định trong quá trình giám định   Trang n...
Thu, 17 Tháng 11, 2022 tại 7:04 SA
Bố cục của hành động khắc phục và nội dung chi tiết
1. Cách truy cập trang Hành động khắc phục và bố cục của nó  Để xem danh sách các hành động khắc phục, hãy nhấp vào menu Giám định và sau đó nhấp vào Nhữn...
Thu, 17 Tháng 11, 2022 tại 7:04 SA
Cách tạo hành động khắc phục
1. Tạo hành động khắc phục mà không cần báo cáo giám định   Bạn có thể tạo hành động khắc phục nếu bạn không có báo cáo giám định từ Qarma. Nhấp vào “NHỮN...
Thu, 17 Tháng 11, 2022 tại 7:04 SA
Giải quyết các hành động khắc phục trên Ứng dụng Qarma
Khi một kế hoạch cho hành động khắc phục (CAP) được tạo trong Qarma và được chỉ định cho nhà máy, nhà máy sẽ nhận được thông báo qua email cho biết rằng một...
Thu, 17 Tháng 11, 2022 tại 7:04 SA
Cách phê duyệt và mở lại Hành động khắc phục
1. Phê duyệt và mở lại   Khi bạn hoàn thành hành động khắc phục và đã giải quyết nó, trạng thái của tác vụ này sẽ là “In Preview” với màu vàng.      ...
Thu, 17 Tháng 11, 2022 tại 7:04 SA
Giải quyết các hành động khắc phục trên Qarma Web
Khi một kế hoạch hành động khắc phục (CAP) được tạo trong Qarma và được chỉ định cho nhà máy, nhà máy sẽ nhận được thông báo qua email cho biết rằng hành độ...
Thu, 17 Tháng 11, 2022 tại 7:05 SA