Bước 2 - Cài đặt ứng dụng

Cách cài đặt ứng dụng – Hệ điều hành IOS
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tải xuống và cài đặt ứng dụng Qarma trên thiết bị IOS của mình thông qua Apple App Store. Nếu bạn đang sử dụng Android và có trụ s...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:35 SA
Cách cài đặt ứng dụng – Hệ điều hành Android - bên ngoài Trung Quốc
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tải xuống và cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android của mình thông qua Cửa hàng Google Play. Nếu bạn đang sử dụng Android và có tr...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:35 SA
Cách cài đặt ứng dụng – Hệ điều hành Android - bên trong nước Trung Quốc
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tải xuống và cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android của mình ở Trung Quốc. Nếu bạn đang sử dụng Android bên ngoài Trung Quốc, vui ...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 9:35 SA