Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tải xuống và cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android của mình ở Trung Quốc. Nếu bạn đang sử dụng Android bên ngoài Trung Quốc, vui lòng đi tới hướng dẫn này.

Nếu bạn đang làm việc từ thiết bị IOS, hãy đi tới hướng dẫn này.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tải ứng dụng "Yingyong Bao" trên Tencent AppStore

Logo, company name

Description automatically generated

 

Tìm kiếm & Tải ứng dụng Qarma

Graphical user interface, application

Description automatically generated


 

Đăng nhập bằng email và mật khẩu cá nhân của bạn

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 


 

Bây giờ bạn đã có thể bắt đầu thực hiện kiểm hàng!

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Nếu bạn cần thêm hỗ trợ, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi hoặc xem các video hướng dẫn khác của chúng tôi.