Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo kiểm hàng nhanh trong ứng dụng Qarma. Điều này sẽ chỉ khả dụng nếu chức năng được bật. Vui lòng liên hệ với quản lý của bạn để kích hoạt chức năng này.

-----------------------------------------------------------------

 

Ở tab kế hoạch, bạn nhấn nút dấu cộng màu xanh lá cây ở góc dưới bên phải và chọn “Kiểm hàng nhanh”

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Điền thông tin cần thiết để thực hiện kiểm hàng và nhấn 'tạo nên'. Những trường bắt buộc là có dấu sao * đi kèm.

Graphical user interface, application

Description automatically generated Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

 

 

Để được hướng dẫn thêm, vui lòng xem phần sau:

Kiểm hàng kết hợp

Chia sẻ báo cáo và hình ảnh

Báo cáo lỗi