Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cấp quyền truy cập vị trí trên thiết bị Android. Nếu bạn cần cấp quyền truy cập trên hệ điều hành IOS, vui lòng đi đến hướng dân này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi đến “Cài đặt” trong thiết bị Android của bạn

 

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Nhấn vào vị trí. 

 

Nó có thể có một tên khác trên thiết bị của bạn. Nếu bạn không thấy "Vị trí", hãy xem phần cuối của hướng dẫn này để biết các tên có thể có khác của tab.

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Nhấn vào ứng dụng Qarma.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Nhấn vào quyền

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Tại đây hệ thống sẽ có hiển thị các quyền về máy ảnh, vị trí và bộ nhớ, micrô

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated with medium confidence

 

 

Nhấn vào vị trí.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Và chọn “Chỉ cho phép khi dùng ứng dụng” 

 

Bây giờ bạn cho phép truy cập vị trí trên thiết bị di động của bạn.

 

------------------------------------------------------------------------------- 


Chức năng tab vị trí ở nhiều điện thoại đôi khi cũng có thể được tìm thấy ở các vị trí sau:

 

XIAOMI: Cài đặt bổ sung -> Quyền riêng tư -> Vị trí -> Bật

HUAWEI / HONOR: Bảo mật & Quyền riêng tư -> Truy cập Vị trí -> Bật

SAMSUNG: THÊM -> Quyền -> Bật