Hướng dẫn này sẽ trình bày cách báo cáo lỗi trong ứng dụng khi kiểm hàng.

-----------------------------------------------------------------------------------

Báo cáo lỗi trực tiếp tại điểm kiểm tra

 

Tại điểm kiểm tra, vuốt từ phải sang trái trên một điểm kiểm tra và nhấn vào dấu màu đỏ nếu bạn muốn báo cáo lỗi.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Hoặc nhấp vào điểm kiểm tra sau đó nhấp vào dấu đỏ 'Đã kiểm tra - Không đạt' ở cuối màn hình

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Làm như vậy, ứng dụng sẽ ngay lập tức mở máy ảnh lên

Chỉnh sửa hình ảnh

In case you need to edit the picture, tap on the three dots and select 'EDIT'

Afterwards, it possible to Draw, Create Arrows, and Rotate

Trong trường hợp bạn cần chỉnh sửa ảnh, hãy nhấn vào ba dấu chấm và chọn 'CHỈNH SỬA'

Sau đó, có thể Vẽ tự do, Vẽ mũi tên, Cắt ảnhXoay

 

 

Sau khi chụp ảnh và chỉnh sửa xong, hãy chọn Mức độ nghiêm trọngSố lượng bị ảnh hưởng bởi lỗi này

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Các loại lỗi

Nếu tài khoản công ty của bạn đã có sẵn danh mục lỗi, bạn phải chọn mã lỗi khi báo cáo lỗi.

Các loại lỗi được tìm thấy bên dưới Số lượng bị ảnh hưởng. Tìm kiếm các loại lỗi phù hợp hoặc Chọn danh mục lỗi phù hợp và tìm kiếm trong đó.

 

 

 

Tiếp theo, chọn lỗi cụ thể.

Sau khi Ảnh được chụp và chọn Mức độ nghiêm trọng, Số lượng bị ảnh hưởngChọn lỗi, bạn cần nhấn “Lưu thay đổi”.

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Cách báo cáo nhiều lỗi cho một điểm kiểm tra

 

Để báo cáo thêm nhiều lỗi cho một điểm kiểm tra, hãy lặp lại quy trình chọn trạng thái 'Đã kiểm tra - Không đạt'

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Or.

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Điều này sẽ đưa bạn đến chế độ màn hình hiển thị của điểm kiểm tra như sau

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Chỉnh sửa hoặc xóa lỗi

Mở mục lỗi để xem tổng quan về lỗi được báo cáo khi kiểm tra.

Tại đây, bạn có thể chọn một lỗi và chỉnh sửa hoặc xóa nó.

 Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

 

Tạo ra một lỗi tổng thể mà không liên quan đến một điểm kiểm tra nào.

 

Bằng cách nhấn vào dấu đỏ ở góc dưới bên phải, bạn có thể tự động bắt đầu quy trình báo cáo lỗi.

Lỗi này sẽ liên quan đến việc kiểm tra chung chứ không liên quan đến một điểm kiểm tra nào.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated