Ứng dụng Qarma sẽ chạy trên các thiết bị sau:


Android

Tất cả các thiết bị chạy Android 7 trở lên.

Các phiên bản cũ hơn cũng có thể hoạt động, nhưng không thể đảm bảo hoạt động tốt.

 

iOS

iPhone và iPad, tất cả các thiết bị chạy iOS 11 trở lên.

 

Khuyến nghị chung

Chúng tôi đề nghị bạn nên chú ý đến các đặc điểm sau khi chọn thiết bị:

  1. Thời lượng pin: vì chụp ảnh rất tốn pin.
  2. Kích thước màn hình: nếu bạn đang kiểm tra tài liệu trên màn hình, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng ít nhất màn hình 6 ".
  3. Máy ảnh: chất lượng hình ảnh là quan trọng. Tuy nhiên, hầu hết các điện thoại hiện đại đều có chất lượng máy ảnh tuyệt vời.

 

Kết nối Internet

 

Qarma phụ thuộc vào kết nối internet để tải yêu cầu kiểm hàng và kết thúc kiểm hàng. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên luôn bật kết nối 3G / 4G để ứng dụng liên tục gửi dữ liệu đến hệ thống của chúng tôi.

 

Việc sử dụng Internet phụ thuộc vào số báo cáo kiểm hàng và hình ảnh, nhưng chúng tôi ước tính khoảng 2GB mỗi tháng (3 báo cáo mỗi ngày, trung bình mỗi báo cáo 140 hình ảnh).