Yêu cầu về hệ thống

Yêu cầu thiết bị di động
Ứng dụng Qarma sẽ chạy trên các thiết bị sau: Android Tất cả các thiết bị chạy Android 7 trở lên. Các phiên bản cũ hơn cũng có thể hoạt động, nhưng kh...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 10:02 SA
Yêu cầu về trang web và xem báo cáo
Các trình duyệt sau được hỗ trợ: • Microsoft Edge • Google Chrome Cả hai trình duyệt đều tự động cập nhật và Qarma hỗ trợ phiên bản mới nhất.  Các tr...
Tue, 11 Tháng 10, 2022 tại 10:01 SA