Hướng dẫn này giải thích ngắn gọn cách thêm hướng dẫn và tệp đính kèm vào các điểm kiểm tra

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Văn bản hướng dẫn

 

Nếu bạn muốn thêm hướng dẫn bổ sung cho người kiểm hàng về cách thực hiện kiểm tra hoặc cách thực hiện phép đo, v.v., bạn có thể thêm ghi chú vào điểm kiểm tra như trong ví dụ dưới đây:

 

 

 

Tệp đính kèm

Trong một số trường hợp, hình ảnh, video hoặc pdf sẽ là cách tốt hơn để hướng dẫn người kiểm hàng và bạn có thể nhấp vào “Tải tệp đính kèm cho điểm kiểm tra” để thêm bất kỳ tệp phương tiện nào bạn muốn.

 

 

Tệp cần ở định dạng có thể mở trên điện thoại. Tất cả các tệp phương tiện phổ biến thường có thể được mở (png, jpg, mp4, mov, pdf, docx, xlsx, v.v.). Nếu một loại tệp đặc biệt được tải lên, người kiểm tra có thể phải tải xuống một ứng dụng xem chuyên dụng để mở nó.

 

Trong ứng dụng Qarma, các tệp đính kèm và hướng dẫn được hiển thị khi bạn mở điểm kiểm tra để xem chi tiết, như trong ví dụ dưới đây, nơi có một hình ảnh ví dụ hướng dẫn cách chụp ảnh trong mục thông tin bao bì có biểu tượng kim ghim.


Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated