Khi một kế hoạch cho hành động khắc phục (CAP) được tạo trong Qarma và được chỉ định cho nhà máy, nhà máy sẽ nhận được thông báo qua email cho biết rằng một hành động khắc phục đã được tạo. Để xem chi tiết về hành động khắc phục và để giải quyết từng hành động, vui lòng tải xuống ứng dụng Qarma (xem hướng dẫn dành cho iPhone hoặc điện thoại Android) và làm theo các bước bên dưới:


Bước 1: Nhấp vào biểu tượng menu và chọn Những hành động khắc phục


 

Bước 2: Có 4 menu bên dưới Những hành động khắc phục; nhiệm vụ của hành động khắc phục mới được tạo sẽ được liệt kê trong menu MỞ.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 

Bước 3: Nhấn vào nhiệm vụ, sử dụng biểu tượng máy chụp hình hoặc nhấn vào nút “Chụp ảnh/quay phim” để chụp ảnh hoặc quay phim, thêm Mô tả của hướng giải quyết và sau đó bạn có thể nhấn nút RESOLVE để gửi.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated