Hướng dẫn sau đây cho biết cách tạo tài khoản người dùng trong Qarma.

----------------------------------------------------------------------------------------

Cách tạo tài khoản người dùng trong Qarma:

 

1. Mở tab thông tin người dùng được tìm thấy dưới tên hồ sơ của bạn hoặc nhấn vào phần link sau: https://app.qarmainspect.com/q/app/users.

 

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated


2. Nhấn vào “Thêm người dùng”

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

3.  Sau khi nhấn vào “Thêm người dùng”, hộp thoại sau sẽ xuất hiện:

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

 

Hộp thoại yêu cầu nhiều thông tin về người dùng mới. Thông tin chính là họ và tên của người dùng, địa chỉ email, vai trò người dùng và có khả năng, (nếu tính năng đang hoạt động trên tài khoản của bạn) sẽ hiển thị nhóm mà người dùng mới phải tham gia. Để chọn đúng vai trò người dùng, vui lòng xem bảng dưới đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Qarma.

 

Hơn nữa, hộp thoại cũng chứa các lựa chọn như nếu người đó sẽ được thông báo bằng email chào mừng, hoặc bạn sẽ đặt mật khẩu tạm thời và lựa chọn ngôn ngữ mà bạn muốn thông báo.

 

Xin lưu ý rằng tất cả các thông tin trên cũng có thể chỉnh sửa sau khi tài khoản người dùng được tạo.

Nếu tên hoặc email cần được chỉnh sửa, người dùng mới có thể tự thay đổi bằng cách chỉnh sửa hồ sơ của họ hoặc vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Qarma.

 

 

Chú ý: Chữ thường

  Nếu địa chỉ email chứa các chữ cái viết hoa, hệ thống sẽ tự đổi thành chữ thường. Nếu địa chỉ mail không hộp lệ, hệ thống sẽ được đánh dấu bằng màu đỏ.

 

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

 

Thông báo: Đã tồn tại

  Nếu địa chỉ email đã tồn tại trong hệ thống thì không thể tạo tài khoản người dùng mới.

 

Nếu email đã được thêm trước đó nhưng sau đó bị hủy kích hoạt, người dùng có thể được kích hoạt lại. Trong những trường hợp như vậy, hãy chọn Người dùng bị vô hiệu hóa trong bộ lọc ở đầu trang người dùng và kích hoạt lại họ.

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

Nếu người dùng không nhớ mật khẩu, nó có thể được thiết lập lại như bình thường bằng cách bấm quên mật khẩu trên ứng dụng Qarma hay trang web www.qarmainspect.com và hệ thống sẽ gửi email về để người dùng tạo mật khẩu mới.