Qarma sẽ cố gắng chuẩn bị hệ thống để các yêu cầu kiểm hàng có sẵn để tải xuống. Trong một số trường hợp, việc kiểm hàng ngoài kế hoạch sẽ được thực hiện trực tiếp từ ứng dụng Qarma. Bạn có thể dùng chức năng “kiểm hàng nhanh” hoặc làm theo hướng dẫn này để “tạo bản sao” trong những trường hợp như vậy.

 

Trong khi “Kiểm hàng nhanh” sẽ cho phép bạn nhập thủ công một số phần thông tin cơ bản, “Tạo bản sao” được mô tả ở đây có ưu điểm là nó sử dụng lại tất cả thông tin có sẵn đã được liên kết với yêu cầu kiểm hàng hiện có. Yêu cầu duy nhất là cần phải có yêu cầu kiểm hàng này có sẵn trong Qarma là bạn có thể tạo bản sao.

 

Để tạo bản sao một yêu cầu kiểm hàng, hãy tìm kiếm một yêu cầu kiểm hàng hiện có, dựa theo mã sản phẩm, mã đơn hàng hoặc thông tin tương tự. Nhấn vào “dấu ba chấm…” bên cạnh yêu cầu kiểm hàng để hiển thị menu này:

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Tap the DUPLICATE INSPECTION button, and you will be able to select the checklist to use and also which inspection type to use for the new inspection:

 

Nhấn vào nút “Tạo bản sao” và bạn sẽ có thể chọn biểu mẫu kiểm hàng và loại kiểm hàng để sử dụng cho lần kiểm hàng mới này:

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

 

Xin lưu ý rằng tính năng này có thể không khả dụng cho bạn - điều này phụ thuộc vào cài đặt vai trò. Bạn có thể bật mục nhập “Tạo bản sao” trong phần Tính năng ứng dụng Qarma trong cấu hình vai trò người dùng để thay đổi điều này.